Gündem
  • 23.10.2008 14:38

MHP ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Yüce Mahkeme'nin kararıyla; Anayasa'nın vermediği bir yetki kullanılarak esas bakımından uygunluk denetimi yapılmış, anayasal çerçeve dışına çıkılarak TBMM'nin yetkilerine müdahale edilmiş, Anayasa'dan kaynaklanan görev ve yetkileri kısıtlanarak yargı ipoteği altına alınmıştır'' dedi.
Bahçeli, parlamentonun hukukunun ve yetkilerinin anayasal çerçevede korunması amacıyla demokratik meşruiyet içerisinde gerekli düzenlemelerin yapılmasının kaçınılmaz hale geldiğini belirterek, Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkilerinin yeniden düzenlenmesi konusundaki bir sürece MHP'nin katkıda bulunmaya hazır olduğunu bildirdi.
Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin üniversitelerde kılık-kıyafet konusundaki Anayasa değişikliklerinin iptal edilmesine ilişkin gerekçeli kararı hakkında yaptığı yazılı açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının, ''hukuki değil, siyasi bir karar'' olduğunu savundu.
''Yüce mahkemenin iptal kararının üzerinden 139 gün geçtikten sonra açıkladığı gerekçenin, bu konuda peşinen verilen bir siyasi hükme zorlama yoluyla keyfi ve suni gerekçe arandığını teyiden gösterdiğini'' iddia eden Bahçeli, şunları kaydetti:
''Bu kararın parlamenter demokrasinin Anayasa düzeni içinde işleyişini etkileyecek çok ciddi sonuçları olacaktır. Yüce Mahkeme'nin kararıyla; Anayasa'nın vermediği bir yetki kullanılarak esas bakımından uygunluk denetimi yapılmış, Anayasal çerçeve dışına çıkılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yetkilerine müdahale edilmiş, Anayasa'dan kaynaklanan görev ve yetkileri kısıtlanarak yargı ipoteği altına alınmıştır.
Bunun sonucu; yasama ile anayasal yargı arasında çok ciddi bir 'yetki aşımı ve yetki çatışması' sorunu çıkmış, kuvvetler ayrılığı ilkesinin temeli tahrip edilmiş, demokratik hukuk devleti ve parlamenter demokrasi yara almış ve toplumsal bir huzursuzluk konusu olan Üniversitelerde kılık­kıyafet sorunu çözümsüzlüğe itilmiştir.
TBMM'nin anayasal görev ve yetkilerine bu kabul edilemez müdahale karşısında hareketsiz kalmaması gerekir. Ortaya çıkan bu vahim durum sadece söz konusu anayasa değişikliklerini öneren siyasi partileri değil, topyekün siyaset kurumunu, parlamentoyu ve parlamenter demokrasinin geleceğini ilgilendirmektedir.''
MHP'nin, bu konudaki görüşlerini gerekçeli karar açıklanmadan önce 26 Ağustos 2008 günü yaptığı basın toplantısında bütün açıklığıyla ortaya koyduğunu anımsatan Bahçeli, şöyle devam etti:
''Bu durum karşısında devletin temel organları arasındaki yetki çatışmasının önlenmesi, devletin temel fonksiyonlarının kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun olarak dengeli ve uyumlu bir şekilde icrasının sağlanması ve parlamentonun hukukunun ve yetkilerinin Anayasal çerçevede korunması amacıyla demokratik meşruiyet içerisinde gerekli düzenlemelerin yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir.
MHP, bu düşüncelerle Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkilerini düzenleyen Anayasa'nın 148. ve 153. maddeleri dahil olmak üzere, bu amaçla Meclis bünyesinde mümkün olabilecek en geniş tabanlı bir mutabakatla yapılması kararlaştırılacak değişiklikleri samimiyetle ele almaya ve 70 milletvekili ile bu sürece katkıda bulunmaya hazırdır.''

İLGİLİ HABERLER