Eğitim
  • 29.6.2010 13:37

OKULLARA KAYIT PARASI VE KIYAFET GENELGESİ

ANKARA - Genelgede, kayıtlar esnasında her kademedeki yöneticinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına saygılı, dengeli ve en kaliteli hizmeti sunmakla yükümlü olduğuna dikkat çekilerek, hizmetler esnasında bu hususlara uygun hareket edilmesi ve her türlü özenin gösterilmesi istenildi.
Öğrenci kayıtları sırasında velilerden alınan bağışlara da değinilen genelgede, şunlar kaydedildi:
''Kayıtlar esnasında gönüllü bağış ve gönüllü katkıda bulunmak isteyen veliler, kendi istedikleri miktar dışında ve iradeleri olmadan çeşitli adlar altında zorla ve dayatılarak rıza ve gönüllülük esasına dayanmayan bağış yapmaya kesinlikle zorlanmayacaktır. Veliler ile vatandaşların gönüllü bağış ve katkıları, okul aile birlikleri tarafından makbuz karşılığı kabul edilecek ve okul yöneticileri ile öğretmenler, hiçbir şekilde bağış toplama işine katılamayacaklardır. Ayrıca toplanan bağışlar, okul aile birlikleri tarafından okulların fiziki iyileştirmelerinde veya öğrencilere yönelik ihtiyaçlar için kullanılarak, nerelere ne miktarda harcama yapıldığına ilişkin duyurular da yıl boyunca okullarda ilan edilerek tüm veliler bilgilendirilecek.''
Öğrenci kıyafetlerinin sık sık değiştirilmesi ve benzeri uygulamalardan da özenle kaçınılması gerektiği vurgulanan genelgede, bunun velilere ek ekonomik yük getireceği uyarısında bulunuldu.
Kıyafetler temiz ve kullanılabilir nitelikte ise renk ve model gerekçesi ile değiştirme yoluna gidilmeyeceği bildirilen genelgede, kıyafet alımı konusunda da hiçbir veli ve öğrencinin, herhangi bir mağazaya veya iş yerine yönlendirilmemesi istendi. Genelgede, ''Okulun uygun bir yerine, kıyafetlerin istenildiği yerden ve sadece velinin kendi tercihi doğrultusunda temin edilebileceği duyurusu asılacaktır'' uyarısında bulunuldu.

İLGİLİ HABERLER