Gündem
  • 11.6.2014 09:53

Teröre fon sağlayana hapis geliyor

Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin değişiklik tebliğiyle, terörizmin finansmanı suçu yeniden düzenlendi.

Buna göre, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terör suçu olarak kabul edilen fiiller, bu amaçla Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde yasaklanan ve suç olarak düzenlenen fillerin gerçekleştirilmesi amacıyla fon sağlanması veya toplanması yasaklandı.

Bu fiillerin gerçekleştirilmesinde tümüyle veya kısmen kullanılması amacıyla veya kullanılacağını bilerek ve isteyerek belli bir fiille ilişkilendirilmeden dahi bir teröriste veya terör örgütlerine fon sağlayan veya toplayan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Bu fıkra hükmüne göre ceza verilebilmesi için fonun bir suçun işlenmesinde kullanılmış olması şartı aranmayacak. Madde kapsamına giren suçların kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılacak.

Suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilecek. Suçun, yabancı bir devlet veya uluslararası bir kuruluş aleyhine işlenmesi hâlinde ise soruşturma ve kovuşturma yapılması Adalet Bakanının talebine bağlı olacak.

UÇAK KAÇIRMAK, REHİNE ALMAK, NÜKLEER MADDELER

Tebliğde, cezanın ulusal düzenlemeler ile belirlenen hangi nitelikteki eylemlere verileceğine ilişkin de şu bilgiler verildi:

"Bir halkı korkutmak veya sindirmek ya da bir hükûmeti veya uluslararası kuruluşu herhangi bir eylemi gerçekleştirmeye veya gerçekleştirmekten kaçınmaya zorlamak amacıyla, kasten öldürme veya ağır yaralama fiilleri, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terör suçu olarak kabul edilen fiiller."

Tebliğde ayrıca, cezanın uluslararası düzenlemeler ile belirlenen hangi nitelikteki eylemlere verileceğine ilişkin de şu bilgiler verildi:

"Türkiye’nin taraf olduğu; Uçakların Kanun Dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Hakkında Sözleşmede, Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşmede, Diplomasi Ajanları da Dahil Olmak Üzere Uluslararası Korunmaya Sahip Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşmede, Rehine Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşmede, Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Hakkında Sözleşmede, Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşmeye Munzam, Uluslararası Sivil Havacılığa Hizmet Veren Havaalanlarında Kanun Dışı Şiddet Olaylarının Önlenmesine İlişkin Protokolde, Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşmede, Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokolde, Terörist Bombalamalarının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmede, yasaklanan ve suç olarak düzenlenen fiiller."

İLGİLİ HABERLER