Gündem
  • 14.10.2005 12:37

ANAVATAN PARTİSİ, GRUP KURMAK İÇİN TBMM BAŞKANLIĞI''NA RESMEN BAŞVURDU

ALİ ULURASBA ANKARA (İHA) - Anavatan Partisi TBMM Başkanlığına başvurarak, grup kurmak istediğini bildirdi. Bilindiği gibi dün Anavatan Partisi, yeni katılımlarla grup kurma sayısı olan 20''yi de aşarak 21 milletvekiline ulaşmıştı. TBMM''de artık 3 parti grubu bulunacak. Yeni grup kuran ve bu konuda TBMM Başkanlığı''na başvuruda bulunan Anavatan Partisi Çarşamba günü ilk grup toplantısı yapacak. Anayasanın 95. İçtüzüğün 18. ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu''nun 22. maddesi gereğince, 20 milletvekiline sahip siyasi partiler grup kurabiliyorlar. 2820 Sayılı Kanunun 22. maddesine göre siyasi partinin grup kurduğu, o partinin genel başkanlığı tarafından TBMM Başkanlığı''na yazıyla bildiriliyor. İçtüzüğün 18. maddesine göre bu bildirim sırasında o gruba mensup milletvekillerinin adı, soyadı ve seçim çevrelerini gösterir liste de TBMM Başkanlığı''na sunuluyor. Grubun kurulduğuna ilişkin yazının TBMM Başkanlığı''na ulaşmasından sonra Başkan tarafından İç Tüzüğün 11. maddesi gereğince komisyonlardaki ve Başkanlık Divanı''ndaki üye dağılımı yeni oranlar göz önünde bulundurularak yeniden hesaplanıyor ve Danışma Kurulu''na bildiriliyor. Danışma Kurulu yeni oranlara göre Başkanlıkça tespit edilen Başkanlık Divanı üye dağılımı listesini görüşerek Genel Kurula teklif ediyor. Yeni kurulan gruba Başkanlık Divanı veya komisyonlarda üyelik düşmesi halinde, bu seçimin gerçekleşmesi için üye çekmesi gereken gruba veya gruplara buna dair yazı yazılıyor. İlgili gruplarca üyelerin çekilmesinin ardından yeni kurulan gruba kendisine düşen üyelikler için aday bildirmesi istemiyle yazı yazılıyor. Aday bildiriminden sonra Genel Kurulca seçim gerçekleştiriliyor. 2820 Sayılı Kanunun 23. maddesine göre ''''Grup iç yönetmeliği'''' grubun kurulduğunun bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içinde grubu oluşturan milletvekilleri tarafından hazırlanıyor. Bu iç yönetmeliğin milletvekillerinin salt çoğunluğu tarafından kabul edilmesi zorunlu. Bu şekilde hazırlanan iç yönetmelik TBMM Başkanlığı''na da gönderiliyor.

İLGİLİ HABERLER