Gündem
  • 29.9.2008 11:27

CHP, KOMİSYON ÇALIŞMALARINA KATILMAYACAK

ANKARA - Toptan'ın yeni yasama yılında 4 uzlaşma komisyonu oluşturulmasına ilişkin önerisine AK Parti, MHP ve DTP cevap vererek, her komisyon için ikişer milletvekilinin ismi bildirdi. CHP ise komisyon çalışmalarına katılmayacağını açıkladı.
     Bu durumda, her biri 8 kişiden oluşması beklenen, Anayasa, Meclis İçtüzüğü, AB Uyum Mevzuatı ile Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu, Siyasetin Finansmanı ve Siyasi Etik Kanununun da içinde bulunduğu bazı önemli kanunlarla ilgili 4 ayrı komisyonunun 6 üye ile çalışması bekleniyor. Komisyonlarda parti grupları eşit şekilde 2 üye ile temsil edilecek.

İLGİLİ HABERLER