Gündem
  • 31.8.2007 11:41

HÜKÜMETİN GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

60. Hükümet'te, Devlet Bakanlarının görev dağılımları belirlendi. Başbakanlığa bağlı olan veya ilgilendirilen kuruluşlar ile görevlerin, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları ile Devlet Bakanları arasındaki dağılımına ilişkin Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgeye göre, görev dağılımları şöyle:

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN
------------------------------
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
-Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
-Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
-Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

İlgili Kurum ve Kuruluşlar
-Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK
-------------------------------------------------
Görevler:
-Parlamento ile ilişkiler
-Kıbrıs ile ilgili koordinasyon işleri
-Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanlığı
-Milli Güvenlik Kurulunun tavsiye kararlarının ve görüşlerinin değerlendirilmek üzere Bakanlar Kurulu'na sunulması ve Bakanlar Kurulu'nda kabulü halinde bu tavsiye kararlarının uygulanmasının koordinasyonu ve izlenmesi
-Kamu Yönetimi Reformu çalışmalarının koordinasyonu
-İnsan hakları ile ilgili kurullar ve insan hakları ile ilgili konularda koordinasyon

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
-Yüksek Denetleme Kurulu

İlgili Kurum ve Kuruluşlar:
-Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI HAYATİ YAZICI
----------------------------------------------------
Görevler:
-Danıştay ile ilişkiler

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
-Gümrük Müsteşarlığı
-Vakıflar Genel Müdürlüğü
-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
-Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI NAZIM EKREN
-------------------------------------------------
Görevler:
Ekonomik konularda genel koordinasyon

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
-Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
-Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
-Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

İlgili Kurum ve Kuruluşlar:
-T.C Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü
-Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
-Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
-Sermaye Piyasası Kurulu

İlişkili Kuruluşlar
-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
-Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

DEVLET BAKANI MEHMET AYDIN
--------------------------
Görevler
-Bilgi ve teknoloji faaliyetlerinin koordinasyonu

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
-Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
-Türkiye Bilimler Akademisi
-Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

İlgili Kurum ve Kuruluşlar
-Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
-Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü
-Anadolu Ajansı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü

İlişkili Kuruluşlar
-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

DEVLET BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU
-------------------------------
Görevler
-Kamu toplu iş sözleşmelerinin koordinasyonu
-Kamu hizmeti görevlileri toplu görüşmelerinin koordinasyonu

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
-Devlet Personel Başkanlığı
-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

İlgili Kurum ve Kuruluşlar
-Futbol Federasyonu Başkanlığı

İlişkili Kuruluşlar
-Tütün, Tütün Mamulleri ve alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu
(TAPDK)

DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN
----------------------------
Görevler
-Yurtdışı müteahhitlik, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinin
koordinasyonu

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
-Dış Ticaret Müsteşarlığı

İlgili Kurum ve Kuruluşlar
-Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKÇU
----------------------------
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
-Özürlüler İdaresi Başkanlığı
-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
-Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
-Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
-Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü

DEVLET BAKANI MEHMET ŞİMŞEK
----------------------------
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
-Hazine Müsteşarlığı

İlgili Kurum ve Kuruluşlar
-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

DEVLET BAKANI MUSTAFA SAİD YAZICIOĞLU
--------------------------------------
Görevler
-Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunları
-Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları ile Kardeş Topluluklarla ilişkiler
ve bunlarla ilgili araştırma, planlama ve koordinasyonun sağlanması

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
-Diyanet İşleri Başkanlığı
-Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı

BABACAN BAŞMÜZAKERECİ


Ayrıca, Avrupa Birliği makamları ile yapılacak tam üyelik
müzakerelerinde ''Başmüzakereci'' görevini Dışişleri Bakanı Ali Babacan
yürütecek.
İstihdamı geliştirme konularında 2003/25 sayılı genelge ile belirlenmiş
bulunan görevler ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik
tarafından yerine getirilecek.

REFORM GİBİ GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ


Bu arada, Kuruluşların Bağlı ve İlgili Olduğu Bakanlıkların
Değiştirilmesi ile İlgili İşlem de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından
onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İçişleri Bakanlığına bağlı bulunan Darülaceze Müessesesi
Müdürlüğü Başbakanlığa, Başbakanlığa bağlı bulunan Avrupa Birliği Genel
Sekreterliği Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına
bağlı bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığına, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı bulunan Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü Çevre ve Orman Bakanlığına bağlandı.

İçişleri Bakanlığı ile ilgili bulunan Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi
Enstitüsü Genel Müdürlüğü de Başbakanlık ile ilgilendirilendirildi.
var tmp; tmp = document.getElementById("news_content").getElementsByTagName("a"); for(i=0; i

İLGİLİ HABERLER