Gündem
  • 30.6.2008 09:43

YALÇINKAYA ANAYASA MAHKEMESİ'NE YARIN SÖZLÜ AÇIKLAMA YAPACAK

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman
Yalçınkaya, AK Parti’nin kapatılması istemiyle açtığı davada, Anayasa
Mahkemesi heyetine yarın sözlü açıklama yapacak.
AK Parti hakkında açılan kapatma davasında süreç devam ediyor.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, Anayasa Mahkemesi
heyetine yarın saat 10.00’da sözlü açıklamalarda bulunacak.
AK Parti yetkilileri ise sözlü savunmalarını 3 Temmuz Perşembe günü
yapacak.
Bu sürecin ardından, davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak Anayasa
Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler
sürerken, gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı AK Parti
ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.
Raporun, Anayasa Mahkemesinin 11 üyesine dağıtılmasının ardından,
Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, toplantı gününü belirleyecek.
Üyeler, belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan
görüşmeye başlayacak.
AK Parti hakkındaki kapatma davasını 11 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi
heyeti karara bağlayacak. Asıl üyelerden herhangi birinin bulunmaması
veya emekliye ayrılması durumunda 4 yedek üyeden en kıdemlileri heyete
katılacak.
Anayasa’ya göre, bir siyasi partinin kapatılmasına karar verilebilmesi
için nitelikli çoğunluğun oyu aranacak. Buna göre, kapatma kararı için
Anayasa Mahkemesinin 11 asıl üyesinin en az 7’sinin oyu gerekecek.
Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 69. maddesine göre, "temelli kapatma"
yerine, dava konusu fiillerin ağırlığına göre "Hazine yardımından
kısmen veya tamamen yoksun bırakma" kararı da verebilecek.

İLGİLİ HABERLER