Gündem
  • 29.6.2008 11:57

YALÇINKAYA, SÖZLÜ OLARAK DA "KAPATIN" DİYECEK!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, AK Parti'nin kapatılması istemiyle açtığı davada, Anayasa Mahkemesi heyetine 1 Temmuz Salı günü sözlü açıklama yapacak. AK Parti hakkında açılan kapatma davasında süreç devam ediyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, Anayasa Mahkemesi heyetine 1 Temmuz Salı günü saat 10.00'da sözlü açıklamalarda bulunacak. AK Parti yetkilileri ise sözlü savunmalarını 3 Temmuz Perşembe günü yapacak.

Bu sürecin ardından, davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken, gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı AK Parti ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun, Anayasa Mahkemesinin 11 üyesine dağıtılmasının ardından, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, toplantı günü belirleyecek. Üyeler, belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

AK Parti hakkındaki kapatma davasını 11 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Asıl üyelerden herhangi birinin bulunmaması veya emekliye ayrılması durumunda 4 yedek üyeden en kıdemlileri heyete katılacak.

Anayasa'ya göre, bir siyasi partinin kapatılmasına karar verilebilmesi için nitelikli çoğunluğun oyu aranacak. Buna göre, kapatma kararı için Anayasa Mahkemesinin 11 asıl üyesinin en az 7'sinin oyu gerekecek. Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 69. maddesine göre, “temelli kapatma” yerine, dava konusu fiillerin ağırlığına göre “Hazine yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakma” kararı da verebilecek.

İLGİLİ HABERLER