Gündem
  • 27.9.2002 16:27

AKP'Yİ REJİM İÇİN ZARARLI GÖREN ECEVİT'İN PARTİSİ DSP İLE AK PARTİ LAİKLİK İLKESİNİ AYNI ŞEKİLDE TANIMLIYOR

KAYNAK : Haber Vitrini HASAN ESEN ANKARA- Türkiye'deki siyasi partilerin programları karşılaştırıldığında partilerin 'laiklik' ilkesi hakkında birbirinden farklı düşünmediği ortaya çıktı. Tüm partiler laiklik ilkesinin inanç ve ibadet özgürlüğü ve demokrasi için vazgeçilmez olduğu konusunda hemfikir. İHA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Başbakan Bülent Ecevit'in rejim için sorun çıkaracağını düşündüğü AK Parti ve kendi partisi olan DSP'nin laiklik hakkındaki görüşleri birbirinden farklı değil. DSP ve AK Parti laiklik ilkesinin inanç özgürlüğü olduğu noktasında birleşiyor. DSP bu konuda "Laikliğin inanç, din ve ibadet özgürlüğü olduğunu ifade ederek, "DSP iktidarında bir yandan laiklik ödünsüz korunurken, bir yandan da inanç, din ve ibadet özgürlüğüne içten saygı gösterilir" şeklinde görüş belirtirken, AK Parti de, parti programında laikliğin her türlü din ve inanç mensuplarının ibadetlerini rahatça icra etmelerini, dini kanaatlerini açıklayıp bu doğrultuda yaşamalarını ancak inançsız insanların da hayatlarını bu doğrultuda tanzim etmelerini sağladığını belirtiyor. Her iki partinin de demokrasi için laiklik ilkesini vazgeçilmez unsur olarak görmesi de dikkati çeken diğer bir nokta. AK Parti, "Partimiz, dini insanlığın en önemli kurumlarından biri, laikliği ise demokrasinin vazgeçilmez şartı, din ve vicdan hürriyetinin teminatı olarak görür" derken DSP de AK Parti gibi laiklik ilkesini demokrasi için vazgeçilmez bir unsur olarak gördüğünü parti programında ''Ulusal birliğin de demokrasinin de güvencesi olan likliğin, inançlara tam saygıyla bağdaşarak korunması konusunda ulusumuzun büyük çoğunluğu birleşmektedir'' şekilde ifade ediyor. CHP, laiklik konusunda "Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı tutulmasıdır. Laiklik, Cumhuriyetin ve demokrasinin, ulusal bütünlüğün ve içbarışın temel taşıdır. Laiklik, toplumdaki farklı inançların barış içinde birlikte yaşama yöntemidir. Laiklik, inananların, farklı inananların, farklı düşünenlerin kendi tercihlerinin ortak güvencesidir" diyerek AK Parti ve diğer partilerden farklı düşünmediğini ortaya koyuyor. Saadet Partisi de "Partimiz, laiklik ilkesini toplumsal barışın ve demokrasinin vazgeçilmez unsuru olarak görmektedir" diyerek laikliğin inanç ve ibadet özgürlüğü olduğunu belirtiyor. ANAP, laiklik ilkesi hakkında "Herkes Anayasamızın teminatı altında vicdan, dini inanç ve ibadet hürriyetine sahiptir" diyerek laikliğin inanç ve ibadet özgürlüğü olduğunu belirtiyor. DYP ise 'demokrasi için şart' olarak nitelendirdiği laiklik ilkesi hakkında farklı birşey söylemeyerek laiklik ilkesinin inanç ve ibadet özgürlüğü olduğunu kaydediyor. MHP programında ise 'Bir devlet düzeni, din ve vicdan özgürlüğünü de içerdiği ölçüde laik ve demokratiktir. Vatandaşların inançlarını yok saymadan bir arada kardeşçe yaşamasını temin ettiği ölçüde bir değer ve anlam ifade eden laiklik, çağdaşlaşmayla birlikte milli birlik ve bütünlük ile din ve vicdan özgürlüğünün güvencesidir" denilerek diğer partilerle aynı düşündüğünü ortaya koydu.

İLGİLİ HABERLER