Gündem
  • 22.9.2002 12:15

DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİNDEN SİYASİLERE 'STRATEJİ DERSLERİ'

KAYNAK : Haber Vitrini Danışmanlık şirketleri, 3 Kasım'da yapılacak milletvekilliği genel seçimi öncesinde, adaylara, ''iz bırakan siyasal imaj''dan ''ikna edici iletişim''e, ''kampanya stratejileri''nden, ''görsel ve işitsel araçlarla iletişim''e kadar birçok konuda bilgilenme imkanı sunuyorlar. Siyasetçiler, sayıları hızla artan danışmanlık şirketleri aracılığıyla, seçmenlerce ne kadar tanındıklarını, oy potansiyellerini, seçmenlerin genel yönelimlerini, partilerinin diğer partiler karşısındaki güçlü ve zayıf yönlerini öğrenebiliyor, ayrıca, seçmen nezdindeki imajlarının belirlenmesini isteyebiliyorlar. Siyasetçilerin, seçim beyannamelerinin hazırlanmasına yardımcı olan şirketler, adayların partilerinin ülke ölçeğindeki oy potansiyelini, etkili olduğu bölgeleri ve nedenlerini araştırıyorlar. Değişik konularda istatistiksel analizler yaparak, rapor hazırlayan, adayların miting, televizyon programı, konferans ve benzeri faaliyetlerini sıcağı sıcağına izleyen danışmanlık şirketleri, talep halinde, adayların rakiplerinin konuşma ve metinlerindeki ifadeleri de değerlendiriyorlar. Siyasetçilerin, danışmanlık şirketlerinden, siyasetle ilgili bilgi sağlamak için ders almaları da mümkün. Adaylar, bu şirketler aracılığıyla, siyasal iletişim, seçmenle doğrudan etkileşim, ikna edici iletişim, iletişim ve güven, iz bırakan siyasal imaj, medya ile ilişkiler, beden dili, sözlü iletişim, metin çalışmaları konularında dersler alabiliyor, kampanyalarını daha etkili biçimde sürdürebiliyorlar. Yeni söylemler oluşturmaları ve proje üretmeleri için siyasetçilere önerilerde bulunan danışmanlık şirketleri, siyasetçilerin, bu yolla ''siyasal farklılaşmasına'' yardımcı oluyorlar. Danışmanlık şirketleri, kampanya ve rekabet stratejileri ile yerel politikalar konularında da çeşitli bilgiler veriyorlar. SMS VE İNTERNET YOLUYLA KAMPANYA Danışmanlık şirketleri, internet kullanımının gittikçe arttığı ve neredeyse herkesin cep telefonu sahibi olduğu iletişim çağında, siyasetçilerin, klasik tanıtım yöntemleri dışında, kitlelere SMS ve e-mail yoluyla da ulaşmalarını öneriyorlar. Bu şirketler, adayların kişisel web sayfalarını da oluşturuyorlar. Ayrıca, adayların seçim kampanyalarında etkili olmaları için, seçmen tiplerinden mitinglerde dikkat edilecek noktalara kadar, çeşitli konularda yazılan kitaplar da listeler halinde siyaset adaylarına duyuruluyor.

İLGİLİ HABERLER