Eğitim
  • 7.5.2004 18:03

GALATASARAY VE BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTELERİ'NDEN DE YÖK TASARISINA TEPKİ VAR

BÜ Senatosu ve Yönetim Kurulu adına yapılan ortak açıklamada, ''AB'ye doğru yürüyen Türkiye'nin yükseköğretim sorunlarına çağdaş çözümler aramak üzere başlatılan eğitim reformu sürecinin, YÖK'ün mevcut üyelerinin tasfiyesi ve meslek liseleri gerekçe gösterilerek, imam hatip liseleri mezunları gibi özel bir kesime daha fazla imkan sağlayan dar bir gündeme indirgenmesinin hayal kırıklığı yarattığı'' ifade edildi. Din adamı ihtiyacına yönelik olarak gündeme gelen imam hatip liselerinin, mesleki eğitim alanını aşarak, eğitim birliği ile laiklik ilkelerine ters düşecek şekilde, Türkiye'de eğitimde ikili bir yapının doğmasına neden olduğu savunulan açıklamada, şöyle denildi: ''Mesleki eğitim olarak din adamı yetiştirilmesi sürecinin, yükseköğretim sistemimiz bünyesinde ele alınması, ortaöğretimde kaynak israfını önleyecek ve nitelikli din adamı ihtiyacına çağdaş bir çözüm getirecektir.'' Açıklamada, söz konusu yasa tasarısının geri çekilmesi gerektiği bildirildi. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Galatasaray Üniversitesi Senatosu adına yapılan açıklamada da, ''tasarının hazırlanış biçimi ve içeriğinin, bazı konularda öngörülen amaçtan çok önemli ölçüde uzaklaşılmış olduğunu ortaya koyduğu'' savunuldu. Tasarının gerekçesiyle çeliştiği kaydedilen açıklamada, ''Tasarı, yükseköğretimin sorunlarını çözmekten uzak, kısmi ve yeni sorunlar ortaya çıkaracak nitelikte, Anayasa'ya uygunluğu çok kuşkulu düzenlemeler içermektedir'' denildi. Açıklamada, özetle şunlar kaydedildi: ''Meslek liseleri ve teknik lise mezunlarına 4 senelik üniversite eğitimi yolunu açma bahanesiyle malum tasarının hazırlanması, böyle bir imkan, yürürlükte bulunan 2547 sayılı Kanun'un 45. maddesi uyarınca zaten mümkünken, başka hedeflere ulaşmak niyetiyle kamuoyunu yanıltmaktan başka bir anlam taşımamaktadır. Tasarı geri çekilerek, konunun bilimsel görüşler ışığı altında, demokratik ve katılımcı bir ortamda değerlendirilmesi gerekir.'' İÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ DERNEĞİ İÜ Öğretim Üyeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan Berkkan da yaptığı açıklamada, ''AK Parti yönetimi, bu sefer üniversite ve devleti ele geçirme projesini, meslek lisesi mezunlarına üniversiteye giriş sınavlarında haksızlık yapıldığı aldatmacasını gerekçe göstererek, imam hatip lisesi mezunlarına ayrıcalık tanımayı ve Yükseköğretim Kurulu'nu tasfiye etmeyi hedefleyen dar kapsamlı bir yasa tasarısı ile gerçekleştirmek istemektedir'' görüşünü savundu. Berkkan, yükseköğretimle ilgili yasa ve yönetmeliklerde yapılması gereken olumlu değişikliklere öğretim üyelerinin karşı çıkmalarının düşünülemeyeceğini belirterek, şöyle dedi: ''Ancak, AK Parti yönetimi, gerçek bir reform için vazgeçilmez koşul olan üniversitelere idari ve mali özerklik verilmesini hiç düşünmediği, üniversitelerin temel sorunlarına hiçbir çözüm önerisinde bulunmadığı, dünyadaki ilerlemeyi yakalayabilmek için hiçbir olanak sağlamadığı gibi, yükseköğretim kurumlarının özkaynaklarından bilimsel araştırma için ürettiği gelirlere el koyarak, tahsisli arazi ve binalarını geri almaya yeltenerek, akademik ve idari kadrolarını kısıtlayarak, üniversite vakıflarının çalışmalarını engelleyerek, öğrencilerine kendi kaynaklarından burs vermelerini bile önleyerek, Türk yükseköğretiminin üstüne kabus gibi çökmüştür.''

İLGİLİ HABERLER