Gündem
  • 25.5.2004 10:15

SEZER YÖK YASASI'NI VETOYA HAZIRLANIYOR

Yasayı inceleme süresi cuma günü dolacak olan ve veto yetkisini kullanması beklenen Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in en dikkat çekici iade gerekçelerini, imam hatiplilerin önünü açan maddenin, Anayasa'nın, başta inkılap kanunlarının korunmasına ilişkin düzenlemesi olmak üzere, laiklikle ilgili bölümlerine aykırılığının oluşturması bekleniyor. İlk gerekçe Cumhurbaşkanı Sezer'in yaptırdığı çalışmanın, Anayasa'nın 174, 42, 2 ve 131. maddeleriyle Tevhid-i Tedrisat ve Milli Eğitim Temel kanunları üzerinden yürütüldüğü belirtiliyor. Anayasa'nın ''İnkılap kanunlarının korunması'' başlıklı 174. maddesi; Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik niteliğini koruma amacı güden, aralarında Cumhuriyet'in ilk yasal düzenlemelerinden biri olan Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun da bulunduğu yasaların yürürlükteki hükümlerinin Anayasa'ya aykırı olamayacağını düzenliyor. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun 4. maddesi ''...imamlık ve hatiplik gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesiyle görevli memurların yetişmesi için ayrı okullar kurulur....'' hükmünü düzenlerken, Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 32. maddesi, imam hatiplerin din hizmetlerinin yerine getirilmesiyle görevli eleman yetiştirmek üzere kurulacağına hükmediyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre Köşk, bu nedenlerle YÖK Yasası'nın, Anayasa'nın 174. maddesine, ''laik eğitim ilkeleri ve öğrenim birliği'' açısından aykırı olduğu görüşü üzerinde duruyor. Atatürkçülük vurgusu Köşk'ün veto gerekçelerini oluştururken üzerinde durduğu ikinci madde olan Anayasa'nın, ''eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi'' başlıklı 42. maddesi, ''öğrenim hakkının kapsamının kanunla düzenleneceği, eğitim ve öğretimin Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre yürütüleceği, okulların bağlı olduğu esasların kanunla düzenleneceği''ni içeriyor. Sezer, 19 Mayıs mesajında da, ''Ülkemizin; ulusal eğitiminin dayandığı anayasal ilkelerden, laik, Atatürkçü düşünceden ödün vermesi düşünülemez'' demişti. Sezer'in veto gerekçesinde, ''Anayasa'nın cumhuriyetin değiştirilemez niteliklerinin tanımlandığı 2. maddesine de aykırılık'' görüşünü savunacağı belirtiliyor. Hükümeti zora sokacak Sezer'in veto gerekçelerinden birini de AKP'nin son Anayasa paketi oluşturacak. Yürürlüğe giren pakette YÖK'e Genelkurmay'ca seçilen bir üyenin atanacağına ilişkin hüküm Anayasa'dan çıkarıldı, ancak YÖK Yasası'nda kaldı. Bu çerçevede YÖK Yasası Anayasa'nın 131. maddesinin son şekline aykırı hale geldi. Köşk'ün YÖK Yasası'nı ''eşitlik'' ilkesi açısından da incelediği kaydediliyor. Sezer'in olası veto gerekçelerinin, Cumhuriyetin temel niteliklerine yönelik saptamalar taşımayan bir içerikte olmasına umut bağlayan hükümeti zora sokacağı kesin. Sadece Genelkurmay Başkanlığı'nca YÖK'e üye seçilmesi gibi maddi anayasal aykırılık durumunda eli rahatlayacak hükümetin, YÖK Yasası'nı diğer maddelerin kelimesine bile dokunmadan Köşk'e göndermesinin ''gerginliğin tırmanmasına'' yol açması kaçınılmaz görünüyor. milliyet

İLGİLİ HABERLER