Gündem
  • 17.10.2008 12:41

AKP'YE DÜNYAYI DAR EDERİM!...

Adalet Bakanlığı’nda, evlenme yaşını 14’e indiren, tecavüzcüyle evlenme durumunda cezanın ortadan kalkmasını sağlayan ve tecavüzde şikayet yaşını 14’e indiren yasa değişiklikleri için hazırlık yapıldığı iddialarına ilk tepki CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman’dan geldi. Arıtman, “AKP Hükümeti Tük Ceza Yasası ve Medeni Kanunda değişiklikler öngören bir yasa tasarısı hazırlamıştır. TCK Madde 104’te yapılacak yeni düzenleme ile mağdurun şikâyet yaşı 14’e düşürülerek, İslamcı Yazar Hüseyin Üzmez’i ağır cezadan kurtaracaklar. AKP’ye tavsiyem bu yasa tasarısını hiçbir şekilde TBMM’ye getirmemesidir. Aksi takdirde onlara dünyayı dar ederim" dedi.
Arıtman yaptığı yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığı’nın Tük Ceza Yasası ve Medeni Kanunda değişiklikler öngören bir yasa tasarısı hazırlığı içerisinde olduğu iddialarına sert tepki gösterdi.
Arıtman, TCK’nın 104’üncü maddesinde yapılacak yeni düzenleme ile mağdurun şikayet yaşının 14’e düşürülmesi amacının, “İslamcı Yazar Hüseyin Üzmez’i ağır cezadan kurtaracaklar" diyerek tepki gösterdi.
Arıtman açıklamasında, “Ayrıca Medeni Kanun’da evlenme yaşı 14’e çekilecek, tecavüze uğrayan çocukların tecavüzcüleriyle evlenmeleri durumunda failler suç ve ceza kapsamından çıkartılacak. Tasarıya göre ayrıca aile içi tecavüz suçunda cezanın 7 yıl olan üst sınırı 1 yıla düşürülerek, bu suçun hapisle cezalandırılması fiilen ortadan kaldırılmış olacaktır. AKP’nin hazırladığı bu yasa tasarısı ile ilgili 9?10 Ekim 2008 tarihilerinde Adalet Bakanlığında yapılan toplantılar ile kısa zamanda yasalaştırılacağını da öğrenmiş bulunuyoruz" dedi.
"İRAN’A GİDİŞİN SOMUT ÖRNEĞİ"
“AKP’ye tavsiyem bu yasa tasarısını hiçbir şekilde TBMM’ye getirmemesidir. Aksi takdirde onlara dünyayı dar ederim" çağrısında bulanan Arıtman şöyle dedi; “Yasal değişiklikler geriye gidişin, İran’a dönüşümün somut birer uygulamasıdır ve asla kabul edilemez. Tüm kadın örgütlerine, ilgili meslek odalarına, sivil toplum örgütlerine kadının insan haklarını elinden alacak olan, onları yalnızca cinsel objeye dönüştürecek olan, cinsel dokunulmazlığına karşı işlenecek suçlara karşı savunmasız bırakacak olan ve toplumumuzu çağın dışına itecek bu yasal düzenlemelere karşı çıkmaya davet ediyorum."
Ülke nüfusunun yarısını oluşturan tüm kadınlara ve tüm annelere seslen Arıtman, bir daha AKP’ye oy vermemelerini istedi. Arıtman, “Aksi takdirde çocuklarınızı tecavüz suçunun mağduru olmaktan koruyamazsınız, hak arayamazsınız. Kadını salt cinsel obje olarak gören, erkeğin kulu-kölesi konumuna sokmak isteyen bu çağdışı anlayışın, AKP’nin karşısında durmalıyız" diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER