Gündem
  • 31.3.2006 12:17

CHP'Lİ 26 VEKİLDEN ENERJİ SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ MECLİS ARAŞTIRMASI İSTEMİ

ALİ ULURASBA
ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 25 CHP Milletvekili, 'enerji sektörü ile yap-işlet-devret, yap-işlet yöntemiyle kurulan ve işletilen santraller' hakkında meclis araştırması açılmasını talep etti.
CHP İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 25 CHP'li milletvekilinin verdiği önergede, 1980 sonrasında plansız ve programsız bir şekilde alınan kararlar sonucunda Türkiye'nin, bu alanda hem pahalı elektrik enerjisi üreten, hem de dışa bağımlılığı giderek artan bir ülke konumuna geldiği savunuldu. 1980 sonrasında benimsenen yap-işlet-devret ve yap-işlet yöntemleriyle yapılan ve işletilen santrallerle ilgili olarak Sayıştay'ın ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun hazırladığı raporlar bulunduğuna işaret edilen önergede, söz konusu raporlarda yasalara, yönetmeliklere, sözleşmelere aykırı kararlardan, santrallerin kuruluş ve işleyişindeki usulsüzlüklerden ve haksız kazançtan söz edildiği kaydedildi. Önerge gerekçesinde, "1980 sonrasında benimsenen yap-işlet-devret ve yap-işlet yöntemleriyle yapılan ve işletilen santrallerle ilgili olarak Sayıştay'ın ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun hazırladığı raporlar vardır. Söz konusu raporlar, yasalara, yönetmeliklere, sözleşmelere aykırı kararlardan, santrallerin kuruluş ve işleyişindeki usulsüzlüklerden ve haksız kazançtan söz edilmektedir. Elektrik Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören kanun tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeden, enerji sektörü ile ilgili yeni kararlar almadan önce TBMM'nin araştırma komisyonu kurarak, enerji sektörünün sorunlarını, usulsüzlükleri, suiistimalleri ve yanlış kararları saptayacak şekilde incelemesinde sayısız yararlar vardır. böyle bir araştırmanın enerji sektöründe planlı, programlı bir çalışma yapılması ve ülke yararına kararlar alınmasına büyük katkı sağlayacaktır" denildi.

İLGİLİ HABERLER