Gündem
  • 8.9.2002 10:13

TAYYİP'İ MUHTAR YAKACAK...

KAYNAK : Haber Vitrini AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın, TCK 312. Madde'den aldığı cezanın, Diyarbakır 4 Nolu DGM'nin 1'e karşı 2 oyla aldığı kararla, adli sicilinden silinmesi yargı çevrelerini ikiye böldü. Adalet eski Bakanı Hikmet Sami Türk 'Erdoğan'ın milletvekili seçilmesinin önünde engel kalmadı' derken, yargı çevreleri Diyarbakır 4 Nolu DGM'nin 312. ile ilgili değişikliği yanlış yorumlayarak, yanlış karar verdiğini ileri sürdü. Tayyip'in durumunda olan bir muhtarla ilgili olarak 1992'de Yüksek Seçim Kurulu'nca verilen bir karar ise bu tartışmalara son noktayı koyacak. Bu karara göre, sabıka kaydının silinmesi, seçilme engelini ortadan kaldırmıyor. Tayyip'in durumuna da ışık tutan kararla ilgili gelişmeler şöyleydi: Zonguldak Çaycuma İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Hisarönü beldesi Abacık Mahallesi muhtarı Kadir Kardaşlar'ın sabıkalı olduğunu tespit ederek 23.01.1992'de YSK'ya başvurdu. Sabıkalı olduğu için mazbatası elinden alınan muhtarın başvurusunu değerlendirip karara bağlayan YSK şu kararı aldı: '3682 Sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 9. Maddesi'nin ikinci fıkrasında yer alan, 'Bu kanun 8. Maddesi ile bu maddeye göre adli sicilden çıkarılan bilgilerden Anayasa'nın 76. Maddesi'nde sayılan suçlara ait olanlar, milletvekili adaylığı için talep edildiğinde verilmek üzere bilgi arşivinde muhafaza edilir' hükmü karşısında, sabıka kaydının aynı kanunun geçici ikinci maddesi uyarınca oluşturulan komisyonca kayıtlardan çıkartılmış olmasının, seçilmeye engel hali ortadan kaldırmayacağı açıktır. Bu itibarla müracaatın reddi gerekmektedir.' Bu kararın Tayyip için emsal olduğunu belirten yargı çevrelerinin yorumu şöyle: 'Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 11. Maddesi'ne göre, 'Türk Ceza Kanunu'nun 312. Maddesi'nin ikinci fıkrasında yazılı 'halkı sınıf, ırk, dil, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkca tahrik etme suçlarından mahkum olanlar' milletvekili seçilemez. Aynı zamanda adli sicilleri temiz olanlar da Anayasa'nın 76. Maddesi'ne göre milletvekili olamaz. YSK'nın vermiş olduğu bu karar, vereceği kararlar için de emsal kabul edilir.' Yargıtay bozar iddiası Tayyip Erdoğan'ın adli sicilinin silinmesine ilişkin karar yargı çevrelerinde tartışma yarattı. Diyarbakır 4 Nolu DGM'nin yanlış karar verdiğini ileri sürenlerin gerekçeleri şöyle: Adli sicilin silinmesine ilişkin DGM kararı Yargıtay'a gider ve bozulur. Yargıtay, bu karara itiraz eden tek hakimin görüşlerini hukuki bulacaktır. Bir suç tamamen ortadan kaldırılırsa, mahkeme duruşmasız karar verebilir. Ama bir suçun unsurları sadece değiştirilmişse, mutlaka yeni bir duruşma yapılır ve sanığın hukuki durumu yeniden değerlendirilir (YASEMİN GÜNERİ-STAR)

İLGİLİ HABERLER